Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Thị Huệ 23/05/2022
3 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022
4 Nguyễn Phước Dư 23/05/2022
5 Trần Tư Hùng 23/05/2022
6 Nguyễn Thanh Mỹ Tiên 23/05/2022
7 LÊ ANH HOÀNG 23/05/2022
8 LE ANH THY 23/05/2022
9 TRẦN THANH NHÀN 23/05/2022
10 Nguyễn Thanh Phước 23/05/2022