Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN BÁCH LẠC 19/04/2021
2 NGUYỄN MẠNH HÙNG 19/04/2021
3 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU CHARMING BLUE 19/04/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Quyên 19/04/2021
5 Võ Thị Thu Nga 19/04/2021
6 LÊ TRƯỜNG VŨ 19/04/2021
7 PHẠM XUÂN VIÊN 19/04/2021 13/05/2021
8 LÊ THỊ HỒNG 19/04/2021
9 Nguyễn Tố Nga 19/04/2021
10 Lê Quang Bạch 19/04/2021 23/04/2021