Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ THÚY HẰNG 15/06/2021
2 Trần Thị Tuyết Mai 15/06/2021
3 Nguyễn Hoàng Anh 15/06/2021 15/07/2021
4 NGUYỄN LÊ HOÀNG DUY 15/06/2021 18/06/2021
5 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 15/06/2021 18/06/2021
6 LÊ VĂN MINH 15/06/2021
7 Lâm Kim Thu 15/06/2021 24/06/2021
8 Nguyễn Đức Toàn 15/06/2021
9 PHẠM THỊ KIM MAI 15/06/2021 16/06/2021
10 Lâm Kim Thu 15/06/2021 24/06/2021