Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Chút 08/05/2021
2 NGUYỄN VĂN VỊ 08/05/2021
3 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 08/05/2021 25/05/2021
4 Từ Giang Nam 08/05/2021
5 Ngô Gia Lương 08/05/2021
6 TRẦN VĂN PHI 08/05/2021 10/05/2021
7 Ngô Gia Lương 08/05/2021
8 Ngô Gia Lương 08/05/2021
9 Đặng Thị Trang - Trần Mười 08/05/2021 25/05/2021
10 TRƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG 08/05/2021 24/05/2021