Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HOÀNG YẾN PHƯƠNG 14/05/2021
2 Bùi Thuý Nga 14/05/2021
3 Chắng Ngọc Lành 14/05/2021
4 TRẦN HOÀNG YẾN PHƯƠNG 14/05/2021
5 Chắng Ngọc Lành 14/05/2021
6 Vũ Thị Ngần 14/05/2021
7 Lê Ánh Ngọc 14/05/2021
8 NGUYỄN ĐĂNG ĐIỀN 14/05/2021 19/05/2021
9 HÀ THỊ NHƯ NGỌC 14/05/2021
10 Nguyễn Thị Minh Hà 14/05/2021