Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MASTER OF M.V ANSAC WYOMING-DHL 14/05/2021 18/06/2021
2 CHI NHÁNH CÔNG TY CPQT - TIC 14/05/2021
3 CTY TNHH BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN 14/05/2021
4 HUỲNH VĂN HIỆP 14/05/2021 04/06/2021
5 Phạm minh Thuận 14/05/2021
6 TRẦN THANH AN 0907196758 14/05/2021 04/06/2021
7 HUỲNH VĂN HIỆP 14/05/2021 04/06/2021
8 HUỲNH VĂN HIỆP 14/05/2021 04/06/2021
9 NGUYỄN MINH ĐỊNH - NHTNHHMTV UNITED OVERSEAS BANK 14/05/2021 17/05/2021
10 NGUYỄN VĂN HIỂN 0907989098 14/05/2021 17/05/2021