Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 VĂN BẢO TRÂN 02/12/2021
4 Đặng Thị Huyền Trang 02/12/2021
5 Nguyễn Phương Anh 02/12/2021
6 LÝ HẢI YẾN 02/12/2021
7 Phạm Thị Kim Chi 02/12/2021
8 Vũ Thị Nhạn 02/12/2021
9 Nguyễn Thị Xuyên 02/12/2021
10 Lại Minh Thư 02/12/2021