Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Bảo Thái 27/10/2021
3 HUỲNH VIỆT VĂN -TRẦN THỊ LOAN 27/10/2021
4 ĐOÀN QUỐC THÁI 27/10/2021
5 NGUYỄN QUỐC TƯỜNG 27/10/2021
6 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 27/10/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 27/10/2021
8 Trương Bảo Thái 27/10/2021
9 Phạm Thị Kim Ngọc 27/10/2021 02/11/2021
10 NGUYỄN TIẾN ĐẠO 27/10/2021