Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Thị Bích Hà 24/11/2020 24/12/2020
2 Bùi Thị Bích Hà 24/11/2020 24/12/2020
3 Phan van An 24/11/2020
4 Phan van An 24/11/2020
5 NGUYỄN QUANG BÌNH 0934152753 24/11/2020 25/11/2020
6 LÊ THỊ NGỌC CHI 24/11/2020 27/11/2020
7 Vũ Thị Hường 24/11/2020
8 Nguyễn Văn Dũng 24/11/2020
9 Phạm Văn Thành 24/11/2020
10 TRẦN VĂN MAI - 0974002986 24/11/2020