Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thể 03/12/2021
3 Nguyễn Ngọc Đẹp 03/12/2021
4 Phan Thị Tuyết Nhi 03/12/2021
5 NGUYỄN TUẤN ANH 03/12/2021
6 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH LÀNG TRE 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 03/12/2021
9 Lê Thị Thu 03/12/2021
10 TRẦN VĂN HUY 03/12/2021