Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
3 Nguyễn Lê Dung 04/12/2021
4 Võ Thị Hồng Vân 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH SAO VY VÂN 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Tường Vi 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH ESS VIỆT NAM 04/12/2021
8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Phúc Tiến 04/12/2021
9 Trương Thị Lý 04/12/2021
10 Nguyễn Lê Dung 04/12/2021