Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Công 27/01/2022
3 TRỊNH XUÂN KHÁNH 27/01/2022
4 Nguyễn Văn Lập 27/01/2022 08/02/2022
5 NGUYỄN THỊ THỦY 27/01/2022 07/03/2022
6 NGUYỄN TẤN HÙNG 27/01/2022 14/02/2022
7 TRẦN THỊ HẢI YẾN 27/01/2022 17/02/2022
8 ĐẶNG HÀNG TRƯỜNG 27/01/2022 17/02/2022
9 TRAN THI GAI 27/01/2022
10 NGUYỄN THÀNH HIỆP 27/01/2022 28/01/2022