Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
3 Nguyễn Phú Loan Anh 05/12/2021
4 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
5 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị MPC 05/12/2021
6 Lê thị tuyết Sương 05/12/2021
7 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
8 Phạm Thị Lan 05/12/2021
9 Lê thị tuyết Sương 05/12/2021
10 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021