Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN A 03/07/2022
3 Đỗ Duy Vạn 03/07/2022
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT THU 03/07/2022
5 Võ Văn Luông 03/07/2022
6 Ngô Đình Ngọc Mai 03/07/2022
7 Trần Mỹ Như 03/07/2022
8 Nguyễn Thị Bích Dân 03/07/2022
9 Nguyễn Duy Chơn 03/07/2022
10 Hoàng Minh Khương 03/07/2022