Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VIET LE-DHL 18/01/2022 09/02/2022
3 MR. EIJI OCHIAI-DHL 18/01/2022 09/02/2022
4 VPĐD OCI CORPORATION TẠI TP.HCM-DHL 18/01/2022 09/02/2022
5 PK INTERIOR DECORATION SERVICE TRADING-DHL 18/01/2022 09/02/2022
6 FAHASA CORP-DHL 18/01/2022 09/02/2022
7 Nguyễn Thị Tâm 18/01/2022 09/02/2022
8 CÔNG TY TNHH MAY TÂN THÀNH PHÚ-DHL 18/01/2022 09/02/2022
9 TRẦN ĐÌNH CƯƠNG 18/01/2022
10 ĐINH THANH VIỆT 18/01/2022