Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 05/10/2022
3 TRẦN ĐỨC TÔN26041995 05/10/2022
4 PHAN MINH NHẬT 05/10/2022
5 cty TNHH KENLE 05/10/2022
6 NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO 05/10/2022
7 NGUYỄN LONG NHÂN 05/10/2022
8 Trần Thanh Liêm 05/10/2022
9 NGUYỄN HẢI YẾN 05/10/2022
10 cty TNHH KENLE 05/10/2022