Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 25/01/2022
5 Nguyễn Thị Hòa 25/01/2022
6 MS LINH BƯU ĐIỆN 25/01/2022 09/02/2022
7 Ngô Thị Huệ My 25/01/2022
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/01/2022 16/02/2022
9 LÊ THỊ LAN CHI 25/01/2022 26/01/2022
10 PHAN NHƯ THỊNH 25/01/2022 16/02/2022