Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG 18/05/2022 19/05/2022
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT PHÚC 18/05/2022 15/06/2022
4 Ngô Thị Thanh Hoa 18/05/2022 25/05/2022
5 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Sản Thiên Hà 18/05/2022 15/06/2022
6 Nguyễn Thị Thùy 18/05/2022
7 TRẦN THỊ MỸ DƯƠNG 18/05/2022
8 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM HƯNG 18/05/2022 15/06/2022
9 Ngô Thị Thanh Hoa 18/05/2022 25/05/2022
10 Công ty Cổ phần Be Bé 18/05/2022 15/06/2022