Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tô Ngọc Châu 26/01/2022
3 LƯỜNG VIỆT ANH 26/01/2022
4 VÒNG TUYẾT MI 26/01/2022
5 Mai Ngọc Hạ Đoan 26/01/2022
6 Mai Ngọc Hạ Đoan 26/01/2022
7 Trần Quốc Trí 26/01/2022
8 Nguyễn Tú Anh 26/01/2022
9 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN 26/01/2022
10 TRANG PHƯỢNG HẰNG 26/01/2022