Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
2 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
3 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
4 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
5 Lý Tấn Thiêm 19/06/2021 31/05/2021
6 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
7 Nguyễn THị Hồng Hạnh 19/06/2021 31/05/2021
8 Huỳnh Tiến Hùng 19/06/2021 31/05/2021
9 Nguyễn Thị Bích Châu 19/06/2021 31/05/2021
10 Đoàn Thị Vân 19/06/2021 01/06/2021