Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Võ Thị Thúy An 03/12/2021
4 PHAM VAN GIANG 03/12/2021
5 trần tấn quang 03/12/2021
6 Nguyễn Thế Hòa - Nguyễn Thị Hường 03/12/2021 20/12/2021
7 Lê Thị Huyền 03/12/2021
8 Đỗ Trung Quân 03/12/2021 08/12/2021
9 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 03/12/2021 08/12/2021
10 NGUYỄN VĂN SỸ 03/12/2021 08/12/2021