Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Quan Phú 07/12/2021
3 NGUYỄN THỊ HẰNG 07/12/2021
4 Nguyễn Thị Bích Vân 07/12/2021
5 Trần Nguyễn Tấn Duy 07/12/2021
6 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 07/12/2021
7 PHẠM THỊ MỸ TRANG 07/12/2021
8 Lê Thị Anh Thi 07/12/2021
9 CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM 07/12/2021
10 NGUYỄN THỊ CHÂU 07/12/2021