Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Hà Phương 17/01/2022
3 Nguyễn Anh Thi 17/01/2022
4 THAI THI KIM QUY 17/01/2022
5 CTY TNHH VT TÂY HẢI AN 17/01/2022 20/01/2022
6 PHẠM THỊ THU THỦY 17/01/2022
7 CTY TNHH VT TÂY HẢI AN 17/01/2022 20/01/2022
8 NGUYỄN VĂN THÀNH 17/01/2022 28/02/2022
9 NGUYỄN THỊ THU THẢO 17/01/2022 07/02/2022
10 TRẦN MINH ĐỨC 17/01/2022 18/01/2022