Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN THIÊN PHÁT 23/09/2021 30/09/2021
2 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
3 Nguyễn Ngọc Như Phượng 23/09/2021
4 Lê Thị Xuân Tuyến 23/09/2021
5 Lâm Kim Thu 23/09/2021
6 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
7 Đào Hoàng Tuấn 23/09/2021
8 Trương Hoàng Quân 23/09/2021 28/09/2021
9 ĐÀO NGỌC HƯƠNG LINH 23/09/2021 24/09/2021
10 NGUYỄN NGỌC HƯNG 23/09/2021 14/10/2021