Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thị Kim Oanh 23/09/2021
2 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích 23/09/2021 25/10/2021
3 Phùng Thị Thu Trang 23/09/2021
4 NGUYỄN QUỐC PHÚ 23/09/2021
5 Bùi Trọng Hữu 23/09/2021
6 HỒ BÍCH THỦY 23/09/2021 07/10/2021
7 Mạc Quốc Như Hùng 23/09/2021
8 LÊ HOÀNG THÔNG 23/09/2021 24/09/2021
9 Bùi Trọng Hữu 23/09/2021
10 HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG 23/09/2021 24/09/2021