Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
2 Nguyễn đông giang 16/10/2021
3 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
4 PHAN THỊ PHƯƠNG LÂM 16/10/2021
5 Trần Đức Thắng 16/10/2021
6 PHAN THỊ PHƯƠNG LÂM 16/10/2021
7 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
8 PHAN THỊ PHƯƠNG LÂM 16/10/2021
9 VÕ THANH SANG 16/10/2021
10 VÕ THANH SANG 16/10/2021