Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 CHÂU THỊ BÌNH MINH 16/05/2022 19/05/2022
4 La Bảo Dung 16/05/2022 27/05/2022
5 Trương Thanh Kiều 16/05/2022 19/05/2022
6 DƯƠNG HOÀNG MINH 16/05/2022 19/05/2022
7 LIỄU THỊ QUỲNH NHƯ 16/05/2022
8 HUỲNH THỊ KIM ANH 16/05/2022
9 Lê Quang Tuyến 16/05/2022
10 ĐỖ VĂN KIỆT 16/05/2022 25/05/2022