Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/09/2022
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 26/09/2022
4 NGUYỄN VŨ THÙY LINH 26/09/2022
5 NGUYỄN THÀNH NHÂN 26/09/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 26/09/2022
7 Dương Quốc Quyền 26/09/2022
8 NGUYỄN THỦY VÂN 26/09/2022
9 Nguyễn Thị Minh Hà 26/09/2022
10 LÊ THANH TRÚC 26/09/2022