Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dao Truc Mai 27/11/2021
3 LÊ THỊ LINH NGÀN 27/11/2021
4 Cao Thị Hồng Lại 27/11/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/11/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN 27/11/2021
7 CÔNG TY TNHH JULIAN VIỆT NAM 27/11/2021
8 TRẦN THỊ BẢO LINH 27/11/2021
9 RAINER ALFRED HEINRICH HILGERT 27/11/2021
10 Pham Tan Dat 27/11/2021