Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 08/10/2022
3 Lê Văn Nhẹ 08/10/2022
4 Lê Quốc Đa 08/10/2022
5 Lê Quốc Đa 08/10/2022
6 Tạ Thuý Hạnh 07/10/2022
7 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
8 HUỲNH THANH NHÃ 07/10/2022
9 TRẦN THANH HÀ 07/10/2022
10 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022