Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hồ Thị Hoa 14/10/2019 17/10/2019
2 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 14/10/2019 17/10/2019
3 PHẠM ĐÌNH TRUNG 14/10/2019 17/10/2019
4 PHẠM ĐÌNH TRUNG 14/10/2019 17/10/2019
5 Hồ Thị Phượng 14/10/2019 21/10/2019
6 Nguyễn Thị Kim Pha 14/10/2019 15/10/2019
7 Phạm Việt Hà 14/10/2019 17/10/2019
8 Lê Thị Cẩm Nhung 14/10/2019 21/10/2019
9 TRẦN QUỐC VIỆT 14/10/2019 21/10/2019
10 Đỗ Quốc Huy 14/10/2019 24/10/2019