Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
3 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BIỂN ĐÔNG 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ONLINE VINA 03/12/2021
7 Lê Thị Hà An 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH NHA KHOA E TRU S CA 03/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
10 Lê Thị Thu 03/12/2021