Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH LỢI 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Phương Thúy 04/12/2021
4 Trần Tường Linh 04/12/2021
5 LÊ THỊ MỸ HẰNG 04/12/2021
6 TRẦN LÀNH 04/12/2021
7 Đinh Thị Cẩm Vân 04/12/2021
8 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
9 NGÔ TRẦN VÂN HƯƠNG 04/12/2021
10 Bùi Ngọc Hiếu 04/12/2021