Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hồng Lê 25/05/2022
3 PHẠM THANH VŨ 25/05/2022
4 LƯƠNG THỊ HẢI 25/05/2022
5 Trần Hồng Lê 25/05/2022
6 NGÔ TÚ QUYÊN 25/05/2022
7 Thạch Minh Như 25/05/2022
8 LÊ HỒNG NHUNG 25/05/2022
9 NGUYỄN THỊ THI THI 25/05/2022
10 Đặng Tiểu Bình 25/05/2022 31/05/2022