Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Nguyễn Thanh Phong 23/05/2022
3 Lê Thị Bình 23/05/2022
4 Huỳnh Quốc Nam 23/05/2022
5 Trần Thị Tuyết Hạnh 23/05/2022
6 Đỗ Thị Xuân 23/05/2022
7 TRỊNH VĂN TƯA 23/05/2022
8 Trần Lê Tuấn Huy 23/05/2022
9 Trần Phương Nam 23/05/2022
10 NGUYỄN PHÁT TÂM 23/05/2022