Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Bá Trung 28/10/2020 04/11/2020
2 PHAN THỊ THÚY HẰNG 28/10/2020 06/11/2020
3 ĐỖ TRỌNG TUỆ 28/10/2020 02/11/2020
4 BÙI THỊ BÔNG 28/10/2020 11/11/2020
5 BÙI THỊ BÔNG 28/10/2020 29/10/2020
6 ĐỖ THỊ LỘC 28/10/2020 29/10/2020
7 TRƯƠNG HOÀNG DŨNG 28/10/2020 11/11/2020
8 PHÙNG THỊ HÒA 28/10/2020 29/10/2020
9 CAO NHƯ Ý 28/10/2020 29/10/2020
10 LÊ THỊ LAN 28/10/2020