Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ DÀI LOAN 16/06/2021 08/07/2021
2 Phạm Thị Mỹ Linh 16/06/2021
3 Bùi Vân Khánh 16/06/2021 16/07/2021
4 VÕ THỊ NGỌC ĐAN THANH 16/06/2021 30/06/2021
5 Bùi Vân Khánh 16/06/2021 16/07/2021
6 Phạm Như Quỳnh 16/06/2021
7 ĐỖ NGỌC SƠN 16/06/2021 08/07/2021
8 LÊ THỊ XUÂN 16/06/2021 16/07/2021
9 Hà Thị Ngát 16/06/2021 23/06/2021
10 Hà Thị Ngát 16/06/2021 23/06/2021