Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
2 NGUYỄN THỊ TRANG 23/09/2021
3 Tô Thị Thanh Dung 23/09/2021 30/09/2021
4 Trần Văn Hai 23/09/2021 08/10/2021
5 NGUYỄN ANH TUẤN 23/09/2021
6 Trần Bảo Trân 23/09/2021
7 TRƯƠNG HOÀNG THIỆN 23/09/2021 24/09/2021
8 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HIKOKI POWER TOOLS (SINGAPORE) PTE.LTD 23/09/2021 30/09/2021
9 TRƯƠNG HOÀNG THIỆN 23/09/2021 24/09/2021
10 trần tấn quang 23/09/2021