Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Văn Hiệp 05/10/2022
3 Nguyễn Thị Thuý Vy 05/10/2022
4 ĐỖ THỊ NGỌC LAN 05/10/2022
5 ĐÀO DUY THANH 05/10/2022
6 Huỳnh Thị Thanh Loan 05/10/2022
7 Hồ Bá Thọ 05/10/2022
8 ĐOÀN THỊ BÍCH HOA 05/10/2022
9 PHẠM TẤN PHÁT 05/10/2022
10 VŨ THỊ NGỌC DIỆP 05/10/2022