Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 Nguyễn Hồng Nguyên 19/10/2019
3 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU 19/10/2019 23/10/2019
4 Phạm Thị Lệ Hoa 19/10/2019
5 NGUYỄN HỮU PHÚC - EMS - 2149 19/10/2019 23/10/2019
6 NGUYỄN THÀNH THÁI - ĐT: 0935201636 19/10/2019 29/10/2019
7 TRẦN VĂN SƠN - ĐT: 0935201636 19/10/2019 29/10/2019
8 PHẠM VĂN MƯỜI - ĐT: 0935201636 19/10/2019 29/10/2019
9 NGÔ THỊ DẪN 19/10/2019 29/10/2019
10 NGUYỄN HỮU ĐỆ - ĐT: 0935201636 19/10/2019 29/10/2019