Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRUNG THÀNH 24/05/2022
3 Trần Kim Vân 24/05/2022
4 Công ty TNHH MTV May Mặc Quốc Khang 24/05/2022
5 Nguyễn Tiến Thăng 24/05/2022
6 TRẦN THỊ TRANG 24/05/2022
7 Nguyễn Thị Rơi 24/05/2022
8 Công ty TNHH Xây Dựng Trường Toàn 24/05/2022
9 NGUYỄN THỊ HỒNG NGHĨA 24/05/2022
10 MẠC THỊ MỸ LINH 24/05/2022