Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRÌNH THỊ MINH THƯ 27/10/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/10/2021 03/11/2021
4 Nguyễn Thị Thu Hà 27/10/2021 03/11/2021
5 CN TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 27/10/2021 29/12/2021
6 Nguyễn Phước Thọ 27/10/2021 03/11/2021
7 Trần Thu Thảo 27/10/2021
8 Nguyễn Phước Thọ 27/10/2021 03/11/2021
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/10/2021 03/11/2021
10 CN TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 27/10/2021 29/12/2021