Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ QUỐC DUY 01/03/2021
2 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
3 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
4 Nguyễn Thị Hiên 01/03/2021
5 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
6 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
7 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
8 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
9 Lê Thị Bích Diễm 01/03/2021
10 ĐINH CHÂU TUẤN 01/03/2021 04/03/2021