Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Đức Phương 19/04/2021
2 LƯƠNG NHẠC KIM 19/04/2021
3 Nguyen van luan 19/04/2021
4 Vương Kim 19/04/2021
5 HUỲNH MINH ĐẠT 19/04/2021
6 Phạm Như Hảo 19/04/2021
7 Dương Thị Châu 19/04/2021
8 CHÙA HOA NGHIÊM - CT NHAN THỊ KIM PHỤNG 19/04/2021 05/05/2021
9 Ngô Thị Thanh Thúy 19/04/2021
10 LÝ VĂN THANH 19/04/2021