Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRẦN BẢO 21/09/2021
2 ĐÀO THỤC ANH 21/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THỦY 21/09/2021
4 Nguyễn Thế Hải 21/09/2021
5 Lê Phan Thảo Ly 21/09/2021 24/09/2021
6 Lê Phan Thảo Ly 21/09/2021 24/09/2021
7 Lê Phan Thảo Ly 21/09/2021 24/09/2021
8 Mai Kiều Song Thương 21/09/2021 27/09/2021
9 Huỳnh Thảo Nguyên 21/09/2021
10 TRẦN PHƯƠNG 21/09/2021