Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HIỀN 05/07/2022
3 Trần Minh Trung 05/07/2022
4 ĐINH KHÁNH LINH 05/07/2022
5 Lê Quang Minh 05/07/2022
6 THÁI THỊ CHUNG 05/07/2022
7 NGUYỄN XUÂN KHU 05/07/2022
8 Nguyễn Thị Ngọc Như 05/07/2022
9 Nguyễn Quốc Thống 05/07/2022
10 PHAN THỊ VÂN 05/07/2022