Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 Hồ Khả Ngọc Dung 20/10/2019
3 NGUYỄN QUANG VINH 20/10/2019
4 Nguyễn Thị Ánh Nhung 19/10/2019
5 VÕ THỊ HỒNG QUYÊN 19/10/2019
6 LÊ THỊ QUỲNH CHI 19/10/2019
7 Đinh Thị Nguyệt 19/10/2019
8 Đặng Thị Liên 19/10/2019
9 Vũ Thành Đạt 19/10/2019
10 Nguyễn Hồng Nguyên 19/10/2019