Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị thuý kiều 18/05/2022
3 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 18/05/2022
4 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022 25/05/2022
5 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THU THẢO 18/05/2022
7 Trần Ngọc Thích 18/05/2022 25/05/2022
8 mai thị qui 18/05/2022
9 TRẦN PHƯƠNG 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VÂN PHONG 18/05/2022