Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ LỆ THƯƠNG 19/01/2021
2 TỪ KIÊN 19/01/2021 25/01/2021
3 TRẦN THỤ TRÍ 19/01/2021 25/01/2021
4 Lưu Thị Hải Lý 19/01/2021
5 TRANG QUẾ MAI 19/01/2021 25/01/2021
6 Tran dinh hiep 19/01/2021
7 PHẠM TẾ ĐỆ 19/01/2021 25/01/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/01/2021
9 TRƯƠNG KÍNH XUÂN 19/01/2021 25/01/2021
10 PHẠM THỊ THANH HỒNG 19/01/2021 25/01/2021