Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN E GOLD SHIP 26/05/2022
3 HÀ NGỌC BẢO KHANH 26/05/2022
4 Lê Thị Thủy 26/05/2022
5 Trịnh Thị Kiều 26/05/2022
6 NGUYỄN TRỌNG GIANG 26/05/2022
7 hồ vũ bảo huy 26/05/2022
8 Truong Thi Thuy Trang 26/05/2022
9 Lâm Thanh Tú 26/05/2022
10 Nguyễn Thị Yến Linh 26/05/2022